Przeskocz do treści

Najprościej wykonany układ DDS z popularnym modułem AD9850.

Schemat podłączenia układu.
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Encoder_Polling.h>
#include <AH_AD9850.h>

//************ PORTY ARDUINO******************

//porty dla DDS AD9850
#define AD9850_RESET    9
#define AD9850_BITDATA  8
#define AD9850_FQUP     7
#define AD9850_CLK      6

//porty dla ENCODER
#define ENCODER_SW      5
#define ENCODER_CLK     4
#define ENCODER_DT      3

//porty dla przycisków

#define BUTTON_1        12
#define BUTTON_2        11
#define BUTTON_3        10
#define BUTTON_4        A0

//port dla diod LED 
#define LED             2
//pomiar napiecia
#define VOL             A1

//////////////// OBIEKTY /////

//**********  MODUL DDS *********************************
// definicja AH_AD9850(CLK, FQUP, BitData, RESET)
AH_AD9850 AD9850(AD9850_CLK, AD9850_FQUP, AD9850_BITDATA, AD9850_RESET); 

#define LCD_I2C_ADDRESS 0x27                              
///LiquidCrystal_I2C(lcd_Addr,En,Rw,Rs,d4,d5,d6,d7,backlighPin,backlighPol);
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_I2C_ADDRESS, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 

//Stałe
#define ROW_1            0
#define ROW_2            1
const long MIN_FREQ  = 7000000; // Poczatek zakresu pasma 40 m
const long MAX_FREQ  = 7200000; // Koniec zakresu pasma 40 m
const long DEF_FREQ  = 7100000; // Domyśla częstotliwość pasma 40 m

const long OSCILATOR    = 11998000; //Częstotliwość oscylatora BFO
const long MAX_STEP     = 10000; //Maksymaly krok zmiany częstotliwości
const long MIN_STEP     = 10; // Minimalny krok zmiany częstotliowsci
const int  MIN_ARRAY_STEP = 0;
const int  MAX_ARRAY_STEP = 9;


//Zmienne
long Freq = DEF_FREQ;
long Step = 10;
int  Encoder_SW_state = HIGH;   
long Freq_VFO=0;
int  Is_display_freq =  HIGH;
int Volty =0;
int Current_step = 0;
int Array_steps[]={10,25,50,100,250,500,1000,2500,5000,10000};
int scan_up = LOW;
int scan_down = LOW;
int scan = LOW;
                                                        
//*******************************************************
void setup()
{
  pinMode(BUTTON_1, INPUT);
  pinMode(BUTTON_2, INPUT);
  pinMode(BUTTON_3, INPUT);
  pinMode(BUTTON_4, INPUT);
  pinMode(ENCODER_SW, INPUT);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.home();
  lcd.print("* RADUINO 3.0  *");
  lcd.setCursor(0,ROW_2);  
  lcd.print(" A.Sliwa SQ9TLA ");
  delay(3000);
  lcd.home ();
  lcd.print("U:    V,S: 10 Hz");
  lcd.setCursor (0, ROW_2);
  lcd.print("FERQ:        MHz");                          
  encoder_begin(ENCODER_DT,ENCODER_CLK);
  Freq=DEF_FREQ;
}

//*******************************************************
void loop()  {
  //Oodczyt stanu przycisków
  int button_1 = digitalRead(BUTTON_1);
  int button_2 = digitalRead(BUTTON_2);
  int button_3 = digitalRead(BUTTON_3);
  int button_4 = digitalRead(BUTTON_4);
  //Skanowanie pasma
  if ((button_1 == HIGH) and (scan_up == LOW))  {
    scan_down=LOW; 
    scan_up = HIGH;
  }
  if ((button_1 == HIGH) and (scan_up == HIGH)) { 
    scan_down=LOW; 
    scan_up = LOW; 
  }
  if ((button_2 == HIGH) and (scan_down == LOW))  { 
    scan_down=HIGH; 
    scan_up = LOW;
  }
  if ((button_2 == HIGH) and (scan_down == HIGH)) { 
    scan_down=LOW; 
    scan_up = LOW; 
  }
  if (scan_up == HIGH) { 
    Freq = Freq + Step; 
    delay(1000); 
  }
  if (scan_down == HIGH) { 
    Freq = Freq - Step; 
    delay(1000); 
  }
  //Zmiana freq od przycisków
  if (button_3 == HIGH) Freq=Freq - 100;                 
  if (button_4 == HIGH) Freq=Freq + 100;
  //Obsługa enkodera
  int dir = encoder_data();
  Encoder_SW_state= digitalRead(ENCODER_SW);
  //Zmiana kroku
  if (Encoder_SW_state == LOW) {
      if( dir > 0) { 
          if (Current_step < MAX_ARRAY_STEP) Current_step++;
      }
      if (dir < 0 ) {
          if (Current_step > MIN_ARRAY_STEP)  Current_step--;
      }
  }
  //Zmiana częstotliwości
  else {
      if(dir > 0) {
        Freq = Freq + Step;
      }
      if (dir <0 ) {
        Freq = Freq - Step;
      }
  }
  Step=Array_steps[Current_step];
  //Ograniczniki dla pasm
  if (Freq < MIN_FREQ) { 
    Freq = MIN_FREQ; 
    scan_down = LOW; 
  }
  if (Freq > MAX_FREQ) { 
    Freq = MAX_FREQ; 
    scan_up = LOW; 
  }
  //Wyswietlanie kroku na wyświetlaczu
  if (Encoder_SW_state == LOW) {
    if (Is_display_freq == HIGH) {
          lcd.setCursor(0,ROW_2);
          lcd.print("STEP:         Hz");
          Is_display_freq = LOW;
      }
    lcd.setCursor(6,ROW_2);
    switch(Step) {
      case 10000  : lcd.print("  10000"); break;
      case 5000   : lcd.print("   5000"); break;
      case 2500   : lcd.print("   2500"); break;
      case 1000   : lcd.print("   1000"); break;
      case 500    : lcd.print("    500"); break;
      case 250    : lcd.print("    250"); break;
      case 100    : lcd.print("    100"); break;
      case 50     : lcd.print("     50"); break;
      case 25     : lcd.print("     25"); break;
      case 10     : lcd.print("     10"); break;
      case 1      : lcd.print("      1"); break;
    }
    lcd.setCursor(10,ROW_1);  
    switch(Step) {
      case 10000  : lcd.print("10 kHz"); break;
      case 5000   : lcd.print(" 5 kHz"); break;
      case 2500   : lcd.print("2.5kHz"); break;
      case 1000   : lcd.print(" 1 kHz"); break;
      case 500    : lcd.print("500 Hz"); break;
      case 250    : lcd.print("250 Hz"); break;
      case 100    : lcd.print("100 Hz"); break;
      case 50     : lcd.print(" 50 Hz"); break;
      case 25     : lcd.print(" 25 Hz"); break;
      case 10     : lcd.print(" 10 Hz"); break;
      case 1      : lcd.print("  1 HZ"); break;
    }
  }
  else {
     if (Is_display_freq == LOW) {
          lcd.setCursor(0,ROW_2); 
          lcd.print("FERQ:        MHz");
          Is_display_freq = HIGH;
      }
    lcd.setCursor(6,ROW_2); lcd.print(Freq/10);
    lcd.setCursor(5,ROW_2); lcd.print("7.");
  }  
  //Obsługa DDS-a
  Freq_VFO=OSCILATOR - Freq;
  AD9850.set_frequency(Freq_VFO);
  button_1 = LOW;
  button_2 = LOW;
  button_3 = LOW;
  button_4 = LOW;
  delay(100);
}

Wielu początkujących ma kłopot jak zacząć z nasłuchami. Baofeng nie posiada szybkiego skanera dlatego ważne jest ograniczenie ilości przeszukiwanych częstotliwości zamiast skanowanie całego pasma. Warto zajerzeć na stronę przemienniki.net i zapoznać się czy oległości do 100 km są jakieś przemienniki o modulacji FM w pasmach 2m i 70cm. Na stronie tej znajdziemy komplet informacji potrzebnych do zaprogramowania naszego radia.

Nasłuchy mogą być bardzo emocjonującym zajęciem jednak w końcu trzeba stanąć po drugiej stronie mikrofonu. Aby robić to legalnie trzeba posiadać licencję krótkofalowca amatora. Jest to proces dwu-etapowy. Najpierw trzeba zdobyć świadectwo operatora klasy A lub C. Świadectwo to wydaje Urząd Komunikacji Elektronicznej po zdaniu egzaminu. Po otrzymaniu świadectwa operatora można wystąpić do UKE o pozwolenie radiowe z unikalnym znakiem wywoławczym. Wreszcie pozwolenie radiowe uprawnia nas do nadawania na pasmach.

Egzamin na operatora klasy A i C organizuje UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej. Na stronie archiwum UKE można znaleźć harmonogram egzaminów w okręgowych delegaturach UKE, potrzebne wzory dokumentów do zapisania się na egzamin oraz wysokości opłat. Egzaminu w UKE nie trzeba się bać. Egzaminujący nas panowie inżynierowie nie są mściwi i żądni krwi i nie ma tyle negatywnych opinii jak o WORD-ach na prawo jazdy. Egzamin składa się z części pisemnej, która polega na wypełnieniu testu oraz części ustnej, gdzie egzaminatorzy sprawdzają umiejętności literowania, kodu Q symulowanej łączności. Pytania testowe dostępne są także na stronie UKE.

Do egzaminu można przygotować się korzystając z materiałów dostępnych w Internecie.  Na początek warto wysłuchać wykładów na youtubie.

Następnie wiedzę możemy weryfikować na próbnym egzaminie na stronie egzaminKF.pl W wolnych chwilach można ćwiczyć na smartphonach z androidem po pobraniu darmowego programu Egzamin KF lub rozszerzonej wersji płatnej Egzamin KF PRO

Życzę pomyślnego zdania egzaminu i do spotkań na pasmach.